I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ардино - Област Кърджали
Ардино 
Джебел 
Кирково 
Крумовград 
Кърджали 
Момчилград 
Черноочене 
Кмет на кметство Падина

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 23:04 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 961
- 0
- 790
- 790
- 1
- 3
- 786

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Хамди Сабриев Палов-Партия "Движение за права и свободи" 328
 Рахим Шевкетов Исмаилов-Партия Българска социалистическа партия 458


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване