I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Марица - Област Пловдив
Асеновград 
Брезово 
Калояново 
Карлово 
Лъки 
Марица 
Пловдив 
Първомай 
Раковски 
Родопи 
Садово 
Съединение 
Хисаря 
Кричим 
Перущица 
Стамболийски 
Куклен 
Кмет на община
Кмет на кметство Царацово
Кмет на кметство Войводиново
Кмет на кметство Калековец
Кмет на кметство Крислово
Кмет на кметство Рогош
Кмет на кметство Трилистник
Кмет на кметство Маноле
Кмет на кметство Манолско Конаре
Кмет на кметство Ясно Поле

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:07 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 34
- 34 (100%)
- 25417
- 29
- 13950
- 13950
- 680
- 228
- 13042


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Запрян Иванов Дачев-Коалиция за община "Марица" 6736
 Ангел Янчев Русев-Независим 6306


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване