I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Първомай - Област Пловдив
Асеновград 
Брезово 
Калояново 
Карлово 
Лъки 
Марица 
Пловдив 
Първомай 
Раковски 
Родопи 
Садово 
Съединение 
Хисаря 
Кричим 
Перущица 
Стамболийски 
Куклен 
Кмет на община
Кмет на кметство Брягово
Кмет на кметство Буково
Кмет на кметство Дълбок Извор
Кмет на кметство Искра
Кмет на кметство Православен
Кмет на кметство Бяла Река
Кмет на кметство Караджалово
Кмет на кметство Крушево
Кмет на кметство Татарево

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 01:23 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 39
- 39 (100%)
- 26845
- 23
- 17860
- 17859
- 404
- 125
- 17330


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Ангел Атанасов Папазов-Коалиция "Обединение за Първомайско" 9020
 Тодор Начев Баръмов-Независим 8310


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване