I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Съединение - Област Пловдив
Асеновград 
Брезово 
Калояново 
Карлово 
Лъки 
Марица 
Пловдив 
Първомай 
Раковски 
Родопи 
Садово 
Съединение 
Хисаря 
Кричим 
Перущица 
Стамболийски 
Куклен 
Кмет на община
Кмет на кметство Правище
Кмет на кметство Неделево
Кмет на кметство Малък Чардак
Кмет на кметство Драгомир
Кмет на кметство Царимир
Кмет на кметство Церетелево
Кмет на кметство Любен

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 23:00 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 19
- 19 (100%)
- 9666
- 0
- 6562
- 6562
- 371
- 93
- 6098


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Евгений Георгиев Маринчешки-Независим 3895
 Димитър Борисов Маринчешки-Партия Българска социалистическа партия 2203


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване