I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Силистра - Област Силистра
Алфатар 
Главиница 
Дулово 
Кайнарджа 
Силистра 
Ситово 
Тутракан 
Кмет на кметство Айдемир
Кмет на кметство Бабук
Кмет на кметство Брадвари
Кмет на кметство Калипетрово
Кмет на кметство Професор Иширково
Кмет на кметство Смилец
Кмет на кметство Срацимир

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЙДЕМИР ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:51 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 9
- 9 (100%)
- 6497
- 1
- 3032
- 3032
- 6
- 16
- 3010

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Йорданка Славова Манова-Партия Българска социалистическа партия 1279
 Румен Борисов Ангелов-Партия "Блокът на Жорж Ганчев" 1731


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване