I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Ситово - Област Силистра
Алфатар 
Главиница 
Дулово 
Кайнарджа 
Силистра 
Ситово 
Тутракан 
Кмет на община
Кмет на кметство Гарван
Кмет на кметство Любен
Кмет на кметство Попина

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:52 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 12
- 12 (100%)
- 6084
- 8
- 4486
- 4486
- 104
- 35
- 4347


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Николай Георгиев Неделчев-Партия Българска социалистическа партия 2348
 Моазес Джевдет Мехмед-Партия "Движение за права и свободи" 1999


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване