I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Алфатар - Област Силистра
Алфатар 
Главиница 
Дулово 
Кайнарджа 
Силистра 
Ситово 
Тутракан 
Кмет на община
Кмет на кметство Алеково
Кмет на кметство Бистра
Кмет на кметство Чуковец

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:49 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 9
- 9 (100%)
- 3280
- 7
- 2074
- 2074
- 78
- 44
- 1952


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Радка Георгиева Желева-Партия Българска социалистическа партия 1106
 Йорданка Радева Узунска-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) 846


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване