I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Алфатар - Област Силистра
Алфатар 
Главиница 
Дулово 
Кайнарджа 
Силистра 
Ситово 
Тутракан 
Кмет на община
Кмет на кметство Алеково
Кмет на кметство Бистра
Кмет на кметство Чуковец

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:49 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 338
- 7
- 241
- 241
- 17
- 0
- 224

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Сезгин Ибрям Али-Партия "Българска социалдемокрация" 66
 Ана Йосифова Стоянова-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) 158


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване