I тур II тур Кандидатски листи Избирателна активност Резултати
Община Алфатар - Област Силистра
Алфатар 
Главиница 
Дулово 
Кайнарджа 
Силистра 
Ситово 
Тутракан 
Кмет на община
Кмет на кметство Алеково
Кмет на кметство Бистра
Кмет на кметство Чуковец

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУКОВЕЦ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 00:49 ЧАСА


Общ брой на секциите в избирателния район
Брой секции с приети протоколи
Брой на избирателите според осн. избирателен списък
Брой избиратели според доп. избирателен списък
Брой на гласувалите избиратели (според подписите)
Брой на гласувалите избиратели (според пликовете)
Брой на пликовете в които не е намерена бюлетина
Брой на пликовете в които са намерени недейств. бюлетини
Брой на действителните гласове
- 1
- 1 (100%)
- 345
- 0
- 226
- 226
- 1
- 4
- 221

Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Тунай Исмаил Якуб-Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ" 130
 Фаик Мехмед Сюлейман-Партия "Движение за права и свободи" 91


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Виж Резултати от Местни избори 2003 - I тур - проведен на 26.10.2003

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване